Queiras ou non o queiras
Poemas

Queiras ou non o queiras

O queiras ou non o queiras, So tres son as condicións: O pasado, o presente e o mañá. O pasado, pasado está. Pertence as lembranzas, A roseira des follada. So nos queda hoxe é mañá. É si o presente non existe, Na medida que o pasado Xa pasou, Adeus, miña xuventude, Que maña Deus dirá. … Seguir lendo